Er lijkt geen groter begrip aan inflatie onderhevig dan ‘coaching’. Hoe komt dit toch en moet iedereen dan maar in de coaching, inclusief de coach zelf? De kern lijkt te zijn dat de menselijke maat in ons werkzame leven onder druk staat. Hoge verwachtingen en eisen, prestatiebeloning, assessements, 360 graden feedback zetten de eigen en onderlinge verhoudingen onder druk.

Van fundamenteel belang in ons werk is echter basaal vertrouwen en bereid zijn tot erkenning van wat een ander doet of laat. Het verschuilen achter formele regels en procedures bij benoemingen bijvoorbeeld tast het vertrouwen in jarenlange ervaring en eigen oordeelsvorming aan.

De Beurs Advies en Bemiddeling geeft individuen, besturen en teams de menselijke maat van vertrouwen en erkenning onderling weer terug.

In de individuele coaching (meestal 8 tot 10 sessies) wordt gewerkt aan inzicht en verdieping van de eigen motivaties en drijfveren. Daarnaast worden de vaardigheden vergroot om met ‘conflicten’ om te gaan en zo de samenwerking met zichzelf en anderen te vergroten.

In de teamcoaching wordt inzicht gegeven in de dynamiek van conflicten en in groepsprocessen die in feite altijd (kunnen) optreden. Daarnaast komen de 15 Spelregels van Samenwerking in de sessies aan de orde en wordt zo de teamvaardigheid vergroot.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op →