Bemiddeling of mediation is een inmiddels erkende en effectieve methode om in korte tijd bij een conflict tot een gezamenlijke oplossing te komen. Respect voor de verschillende opvattingen en het besef van een gemeenschappelijk belang zijn sleutelbegrippen om tot een ‘wijze’overeenkomst te komen.

In de afgelopen tien jaar lijken de formele en juridische maat  de boventoon te zijn gaan voeren in de ‘officiële’ mediations. Basaal vertrouwen in intenties en kunde worden afgedekt met formulieren en klachtenprocedures.

De Beurs Advies en Bemiddeling wil daarom terug naar de eenvoud en kern van de mediation zoals deze ook is bedoeld. Er dient een oprechte intentie en vertrouwen te zijn bij alle partijen om met elkaar tot een overeenkomst te komen.

Procesbegeleiding is een effectieve methode om een mediation te voorkomen. Hierbij wordt zonder formele procedures, een bestuur, maatschap of team begeleid in een moeizame of vastgelopen samenwerking. In de afgelopen jaren is veel ervaring opgedaan door De Beurs in de procesbegeleiding van maatschappen en teams in de gezondheidzorg waarbij in eerste instantie om mediation werd gevraagd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op →