De Beurs Advies en Bemiddeling is voortgekomen uit De Beurs Booij Zuijderhoudt, maatschap voor procesbegeleiding en mediation te Voorschoten die opgericht werd in 2000. Na 10 succesvolle en creatieve jaren besloten de maten verder te gaan als een moderne netwerkorganisatie om flexibeler met elkaar en andere partners te kunnen samenwerken.

Het uitgangspunt is hetzelfde gebleven: het adviseren en begeleiden van individuele professionals, (hoger) management en teams. Het doel is om plezier te houden in het werk en gezamenlijk met anderen een optimaal resultaat te bereiken. Samenwerken wordt gezien als het vermogen om met ‘conflicten’ om te gaan.

De drive en motivatie voor dit werk komen voort uit de ervaringen in de praktijk dat professionals zeer deskundig zijn in hun vakgebied maar moeite ervaren met het samenwerken in brede zin.

Paul de Beurs (1952) is mediator en (niet praktiserend) psychiater / psychotherapeut. Hij heeft zeer ruime ervaring in het veld van de GGZ en het algemeen ziekenhuis, zowel inhoudelijk, op management als op bestuurlijk niveau. Na zijn eerste ervaringen in de begeleiding van een maatschap in een algemeen ziekenhuis, volgde hij de opleiding in 1999 tot (later gecertificeerd) NMI mediator. De menselijke maat en wederzijds vertrouwen is voor hem de basis voor een succesvolle begeleiding.